Welkom bij Kinderdagverblijf Dikkertje Dap

Monique Barbé, de eigenaresse en tevens de pedagoge, is in 1993 begonnen met één team van 3 medewerksters. Sindsdien is er veel veranderd. Dikkertje Dap is doorgegroeid naar ongeveer 15 pedagogisch medewerksters en een directie/leidinggevende team van 3 personen.

In de zomer van 2015 is Dikkertje Dap verhuisd naar de Billie Holidaystraat 17 in Muziekwijk.

“Bij Dikkertje Dap is ieder kind uniek en krijgt ieder kind de aandacht en aanpak die het nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wij zorgen voor een klimaat waarin een kind zich veilig voelt en waarin het kind gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen op motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dat kan door te spelen, te experimenteren, te oefenen, samen te werken, na te doen en van fouten te leren, maar ook door een gepland en gestuurd aanbod. Wij volgen de kinderen en stellen op grond van wat wij zien, horen en merken onze plannen bij, zodat wij steeds weer aansluiten bij wat het kind nodig heeft om de volgende stap te zetten.”

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap
Alle teams en soms ook individuele kinderen krijgen extra begeleiding van de leidinggevenden en pedagoog.

Wilt u meer weten over onze opvang? Op onze website kunt u informatie vinden over ons en als u bij ons langskomt voor een rondleiding, vertellen wij u graag over wat wij u en uw kind kunnen bieden.

Wij hopen u snel te mogen begroeten.
 

 

VACATURE !

Wij zijn op zoek naar een invalkracht voor het kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Daarnaast zoeken wij iemand om een zwangerschapsverlof te vervangen op de peutergroep. Het liefst iemand die in het bezit is van een VVE-diploma en taaltoets certificaat.

Je kunt je brief en cv sturen naar info@dikkertjedap.nl

 

Over ons

Wij werken samen met de Protestants Christelijke Basisschool De Lichtboei en peuterspeelzaal Tinkelbel. Hierdoor kunnen wij de verbinding maken tussen opvang en onderwijs. Doordat wij werken met dezelfde methode en gezamenlijke doelen hebben, is er sprake van een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor elk kind vanuit de voorschoolse periode naar de schoolse situatie.

Ouderraad Dikkertje Dap