Kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf hebben wij één baby-/dreumesgroep voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar en één peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

VVE-programma

Op het kinderdagverblijf werken wij met het VVE-programma Piramide voor kinderen vanaf 2 jaar. De Piramide methode biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpen de pedagogisch medewerkers uw kind grip te krijgen op de wereld. Piramide ondersteunt de pedagogisch medewerkers om aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden: verstandelijk, emotioneel, motorisch en creatief. Kinderen leren hoe zij prettig met anderen kunnen omgaan, plezier hebben in spel en zij worden gestimuleerd om te tekenen, knutselen en muziek te maken.

De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spel staat bij Piramide centraal. Uw kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat: de bouwhoek, poppenhoek, leeshoek. Waar nodig helpt de pedagogisch medewerker om een keuze te maken en vastgelopen spel weer op gang te brengen door mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich met name op peuters met achterstanden op diverse ontwikkelingsgebieden. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. Of uw kind in aanmerking komt, zal met u worden besproken op het consultatiebureau; zij geven ook de indicatie af.

KDV_Onderpagine kdvMeer informatie over de groepen vindt u hier:

De baby-/dreumesgroep De Peutergroep

Schrijf uw kind nu in!

Neem contact op voor een rondleiding!