Peutergroep (2,5-4 jaar)
op kinderdagverblijf Dikkertje Dap

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap - peutergroepDe groep

Wij hebben één peutergroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

De groepen worden begeleid door twee gediplomeerde leidsters per groep, eventueel aangevuld met een stagiaire.

Informatie

De kinderen komen over naar de peutergroep wanneer het kind de leeftijd ervoor heeft en qua ontwikkeling er aan toe is. Daarbij wordt onder andere gelet op de speelmogelijkheden die het kind zoekt en nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Het kan dus zo zijn dat een kind al eerder over gaat naar de peutergroep. Als het kind zich wat langzamer ontwikkelt, kan het dus ook goed zijn dat een kind wat later doorstroomt naar de peutergroep.

Op de peutergroepen staat de eigen ontwikkeling van elk kind centraal.

Elk kind komt in de peutergroep met zijn eigen ‘verhaal’. Wat mag het eten en drinken? Slaapt het kind tussen de middag nog? Hoe is het met de zindelijkheidstraining? Hoe ontwikkelt het kind zich? Zijn er nog andere bijzonderheden? De antwoorden op deze vragen zijn het uitgangspunt van de begeleiding. Van daaruit ontwikkelt elk kind zich naar eigen behoefte en mogelijkheden.

Aan ons de taak om kinderen dingen aan te bieden die ze nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.

De peuterleidsters observeren het kind volgens Peuter-estafette. Deze Peuter-estafette wordt ingevuld bij een leeftijd van 2 jaar en 9 maanden, 3 jaar en 9 maanden en 4 jaar. In deze Peuter-estafette wordt de ontwikkeling van het kind goed gevolgd. Deze observatieformulieren kunnen een uitgangspunt in de 10-minuten gesprekken vormen.
De 10-minuten gesprekken vinden 2x per jaar plaats.

Tevens wordt er met 2 jaar en 9 maanden en 3 jaar en 9 maanden een Citotoets afgenomen. Bij deze Citotoets worden bepaalde ontwikkelingsgebieden van het kind getoetst. 


Op de peutergroepen werken we volgens een vast ritme. Dit ritme biedt overzicht op de dingen die komen op een dag. Dit geeft kinderen het gevoel en vertrouwen in een situatie buiten de vertrouwde thuissituatie. Vanuit dat kan een kind zich goed ontwikkelen.

Het dagritme van de peutergroepen is als volgt:

7.00-9.00 uur:worden alle kinderen binnen gebracht.
9.00-9.30 uur:dagopening in de kring.
9.30-10.30 uur:fruit eten, Roosvicee drinken met aansluitend luiers verschonen/toiletbezoek
11.00-11.45 uur:een georganiseerde activiteit doen met de hele groep of in kleine groepjes en/of buiten spelen
11.45-13.00 uur:brood eten, melk drinken met aansluitend verschonen en verkleden en kinderen naar bed brengen.
15.00 uur:alle kinderen aankleden
15.30 uur:koekje / cracker o.i.d. eten en Roosvicee drinken
16.00-18.30 uur:vrij spelen of aan tafel knutselen of puzzelen.
Vanaf deze tijd worden de kinderen opgehaald.

De leidsters beginnen 's morgens om 9 uur met de dagopening. Alle kinderen gaan in de kring. Er wordt o.a. in de kring besproken: Wat voor weer is het vandaag? Wat voor dag is het vandaag? Welke kleuren en vormen kennen de kinderen? Welk kind is het ‘hulpje’ van de leidster die dag, enz. Op deze manier stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling en bereiden wij ze een beetje voor op de basisschool.

Kinderdagverblijf Dikkertje Dap - peutergroep

Spel

De ontwikkeling wordt het meest gestimuleerd door middel van spel. In de ruimten van de groepen vinden de kinderen een poppenhoek, een garage, boekjes, Duplo/Lego en tekenmateriaal. Deze materialen kunnen ze zelf kiezen en pakken. Dit gebeurt op de vrije speelmomenten 's ochtends en aan het eind van de dag.

In de ochtend wordt de kinderen een gezamenlijke activiteit aangeboden, (kring)spelletjes of een knutselactiviteit. Wij werken in thema’s. In deze thema’s worden er o.a. knutselactiviteiten aangeboden. De knutselactiviteiten leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de motoriek. Enkele voorbeelden van thema's zijn de seizoenen, feestdagen, eten & drinken, gezondheid enz. Ook worden er spelmogelijkheden gecreëerd om de kinderen samen te laten spelen.

Gedurende de dag wordt er tijd gemaakt om in boekjes te bladeren, voor te lezen en te zingen. Dit om de spraak/taalontwikkeling te stimuleren. Daarvoor hebben wij ook een mini-bibliotheek gemaakt. Daaruit kunnen de groepen boeken lenen, bij een bepaald thema dat wordt behandeld op de groep. Er is voor alle leeftijden iets beschikbaar.

Uiteraard zijn er ook diverse buiten speelmogelijkheden met de fietsen, klimmateriaal en de zandbakken. Wij gaan in principe elke dag even buiten spelen met de kinderen, tenzij het weer dit niet toelaat. Daarnaast gaan wij ook naar het park, het bos of de speeltuin in de buurt.

Schrijf uw kind nu in!