Inschrijving en plaatsing bij kinderdagverblijf Dikkertje Dap.

Inschrijving bij kinderdagverblijf Dikkertje DapWij zijn zeer flexibel als het gaat om plaatsing van uw kind.

U kunt uw kind bij ons opgeven voor vaste dagen per week. Tevens hebben wij ook een aantal plaatsen gereserveerd voor kinderen waarvan de ouders flexibele kinderopvang of alleen vakantieopvang nodig hebben. Deze kinderen komen bij ons op basis van een vooraf doorgegeven rooster van de ouders.

Als het om een plaatsing gaat die pas over een half jaar of later moet ingaan, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Wanneer er een plaats beschikbaar is, krijgt u van ons een plaatsingsbevestiging. Moet de plaatsing eerder gerealiseerd worden, dan kan er direct worden overgegaan tot plaatsing.

Mochten wij een plaats beschikbaar hebben op andere dagen dan door u aangevraagd, dan zullen wij met u overleggen of u deze wilt accepteren totdat de door u aangevraagde dagen beschikbaar zijn. Na acceptatie van een plaats krijgt een ouder een plaatsingscontract.

Voorafgaand aan elke plaatsing vindt een intakegesprek plaats. Daarin wordt de gang van zaken op het kinderdagverblijf met u doorgenomen. Tevens worden alle bijzonderheden van uw kind in dit gesprek op een rijtje gezet en wordt een lijstje samengesteld met betrekking tot voeding en bijvoorbeeld slaaptijden van uw kind. Elk kind van 0 tot 4 jaar dat bij ons komt, begint met een wenperiode. De gewenningsperiode duurt één tot twee weken, afhankelijk van de reacties van het kind.

Deze wenafspraken worden gemaakt in het intakegesprek. Door middel van het inschrijfformulier behorende bij de opvang van uw keuze, kunt u uw kind(eren) inschrijven bij het kinderdagverblijf. De inschrijving is een feit, zodra het inschrijfgeld is betaald.

Schrijf uw kind nu in!

Neem contact op voor een rondleiding