Klachtenreglement KDV Dikkertje Dap

Klachtenregeling Kinderdagverblijf Dikkertje Dap

Indien u een klacht heeft over groepsaangelegenheden dient u zich in eerste instantie tot de leidsters van de groep te richten. Zij zullen uw klacht aanhoren en proberen tot een oplossing te komen, eventueel in overleg met de leidinggevende of de directeur.

Heeft u een klacht van organisatorische aard, bijvoorbeeld klachten met betrekking tot leidsters, de groep, groepsindeling en algemene organisatorische zaken waarover u niet kan praten met de leidsters, dan kunt u een afspraak maken met de leidinggevende. Zij zal uw klacht aannemen en zo mogelijk met u tot een oplossing komen. Is dit niet mogelijk, dan zal zij dit met de directeur bespreken.

Heeft u een klacht of probleem met betrekking tot financiële of contractuele zaken, dan kunt u zich richten tot de directeur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek. In een persoonlijk gesprek kan de klacht of het probleem besproken worden en naar een oplossing worden gezocht. Ook kunt u in een brief de klacht aan de orde stellen, waarna de directeur u zal uitnodigen voor een gesprek om de klacht zo goed mogelijk te bespreken en samen proberen tot een oplossing te komen.

Met deze richtlijnen gaan wij er vanuit dat er een heleboel mogelijkheden zijn om een klacht bespreekbaar te maken met één van onze medewerksters of de directeur. Daarbij rekenen wij op ieders inzet en vertrouwen.

Klachtloket KinderopvangPeuterspeelzaal Kinderdagverblijf

Mocht een klacht van dien aard zijn dat het van belang is dat er onafhankelijke mensen naar kijken of dat de directeur geen goede oplossing kan aandragen, dan heeft u de mogelijkheid direct contact op te nemen met het Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. Hier kunt u terecht voor informatie, advies en mediation. Het Klachtenloket Kinderopvang is te bereiken via www.klachtenloket-kinderopvang.nl, info@klachtenloket-kinderopvang.nl of op werkdagen van 9 tot 17 uur via telefoonnummer 0900-1877 (€ 0,20 cent per gesprek).

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hieronder. Hoe u een geschil kunt melden bij de Geschillencommissie wordt uitgelegd op hun website: Komt u niet tot een oplossing? - De Geschillencommissie

Uiteraard is het van belang een klacht zo goed mogelijk op te lossen, waarbij we in de gaten moeten houden dat alle partijen tevreden met de oplossing moeten zijn. Daarbij zal soms een oplossing gekozen moeten worden die misschien niet de beste lijkt, maar de minst slechte. De directeur behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.

Reglement Geschillencommissie

Certificaat Geschillencommissie Locatie Billie Holidaystraat

Certificaat Geschillencommissie Locatie Luitstraat

Certificaat Geschillencommissie Buitenschoolse Opvang