Tarieven

Tarieven peuterspeelzaal - Kinderdagverblijf Dikkertje DapPrijzen voor de peuterspeelzaal Dikkertje Dap.

De kosten voor de peuterspeelzaal voor 2020:

Hoeveel u betaalt voor een peuterplek is afhankelijk van uw inkomen en of u recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Het maximum uurtarief KDV van de Belastingdienst is € 8,17.

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag:

UurtariefUren p/maandOuderbijdrage p/maand voor 2 dagdelen p/week
€ 8,1727€ 220,59

Deze ouderbijdrage wordt verdeeld over 12 maanden en geldt voor 2 dagdelen. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen over de eerste twee dagdelen. Over het derde en vierde dagdeel wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht bij een peuter met doelgroepindicatie VVE (Voor- en Vroegschoolse Indicatie).

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag:

Gezinsinkomen 2020Ouderbijdrage p/maand (11xp/j) voor 2 dagdelen p/week
€ 0 - € 19.890€ 23,20
€ 19.891 - € 30.581€ 24,80
€ 30.582 - € 42.082€ 34,00
€ 42.083 - € 57.238€ 43,80
€ 57.239 - € 82.276€ 63,80
€ 82.277 - € 114.011€ 97,00
€ 114.012 - en hoger€ 124,80

Deze tabel geldt voor ouders die aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en:

  • de peuter tenminste 2 jaar is;
  • de peuter als doelgroeppeuter is geïndiceerd, tenminste 2,5 jaar oud is en vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal gaat. Over het derde en vierde dagdeel wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht.

Bij een betalingsachterstand mag uw kind niet op de speelzaal komen, totdat de betaling is gedaan. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling tot de officiële opzegdatum.

De kosten van een extra ochtend / middag zijn € 32,50.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het kindercentrum en vragen naar Monique of Anita.