Inkomensverklaring

“Gemeentelijke regeling”
Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, kan bij gebruik van peuteropvang in aanmerking komen voor de “gemeentelijke regeling”. De ouder verklaart via de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag en inkomensverklaringen (voorheen IB60-formulier) aan de peuteropvangaanbieder en aan de gemeente dat ze geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Hoe kom ik in aanmerking voor de “gemeentelijke regeling”?
Ouders/verzorgers moeten aantonen dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je geen inkomen hebt of niet allebei een inkomen hebt. Je kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het meest eenvoudige is om inkomensverklaringen aan te vragen bij de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat je belastingaangifte hebt gedaan.

Is jouw/jullie situatie veranderd?
Is jouw/jullie kind al geplaatst bij Dikkertje Dap, maar is je/jullie financiële situatie veranderd? Dan horen wij dat graag!

Wij ontvangen dan graag de juiste inkomensgegevens en inkomensverklaring.

Inkomensverklaring
Een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) is in feite bedoeld om (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Als een belastingplichtige een beroep doet op een dergelijke inkomensafhankelijke regeling van een (overheids)instantie, dan wenst hij een overzicht waarop de inkomensgegevens van de belastingplichtige staat. Hij kan zich in dit geval wenden tot de Belastingdienst met het verzoek een inkomensverklaring te ontvangen.

Wij hebben de inkomensverklaring van beide ouders nodig.
Ook als je geen inkomen hebt, hebben wij de inkomensverklaring(en) nodig. Op de inkomensverklaring(en) staat dan: inkomen 0 euro of geen inkomen bekend.

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?
Je kan je inkomensverklaring zelf downloaden via de website van de Belastingdienst:

IB60

Je kan de inkomensverklaring ook telefonisch aanvragen via 0800-0543. Houd je BSN bij de hand. Voor beide ouders/verzorgers aanvragen, ook voor de niet-werkende ouder.