GGD inspectierapporten

GGD rapporten Kinderdagverblijf Dikkertje Dap
De GGD komt jaarlijks (onaangekondigd) langs voor een onderzoek. Zij inspecteert of wij aan de kwaliteitsnormen voldoen. Aan de hand daarvan wordt een inspectierapport opgemaakt. Het meest recente inspectierapport kunt u inzien door onderstaande link te openen.

Kinderdagverblijf

Inspectierapport KDV (jaarlijks onderzoek) 2024

Kwaliteitsonderzoek VVE Onderwijsinspectie - 2024

Buitenschoolse opvang

Inspectierapport BSO (jaarlijks onderzoek) 2024

Inspectierapport BSO (nader onderzoek) 2024

Peuterspeelzaal

Luistraat (Lichtboei)

Inspectierapport PSZ Lichtboei (jaarlijks onderzoek) 2024

Billy Holidaystraat (Tinkelbel)

Inspectierapport PSZ Tinkelbel Billie Holidaystraat - (jaarlijks onderzoek) 2024

Inspectierapport PSZ Tinkelbel Billie Holidaystraat (nader onderzoek) 2024