GGD inspectierapporten

GGD rapporten Kinderdagverblijf Dikkertje Dap
Jaarlijks maakt de GGD een rapport op. Zij inspecteert of wij aan de kwaliteitsnormen voldoen. Het meest recente inspectierapport kunt u inzien door onderstaande link te openen.

Kinderdagverblijf

Jaarlijks Inspectierapport KDV

Buitenschoolse opvang

Inspectierapport BSO

Peuterspeelzaal

Luistraat (Lichtboei)

Jaarlijks Inspectierapport PSZ Lichtboei

Billy Holidaystraat (Tinkelbel)

Inspectierapport PSZ Tinkelbel Billie Holidaystraat

 

Privacyreglement

Uw privacy goed geregeld!

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons.

Uiteraard gaat Dikkertje Dap zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 van toepassing is. Hier kunt u meer lezen over deze nieuwe privacywetgeving.

Om uw privacy te borgen en te beschermen, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

Privacyreglement Dikkertje Dap

Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met ons.