Tarieven

Tarieven peuterspeelzaal - Kinderdagverblijf Dikkertje Dap

De kosten voor de peuterspeelzaal voor 2024:

Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, betaalt u altijd een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het inkomen en of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van het maximum uurtarief, voor 2024 is dat € 10,25. Hoeveel u betaalt voor een peuterplek is afhankelijk van uw inkomen en of u recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

U HEEFT GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt u een ouderbijdrage aan Dikkertje Dap volgens onderstaande tabel.

Gezinsinkomen 2024Ouderbijdrage p/maand (12xp/j) voor 2 dagdelen p/week
€ 0 - € 22.346€ 11,07
€ 22.347 - € 34.357€ 14,04
€ 34.358 - € 47.278€ 29,97
€ 47.279 - € 64.305€ 46,71
€ 64.306 - € 92.433€ 81,27
€ 92.434 - € 128.088€ 138,24
€ 128.089 - en hoger€ 183,60

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan op de knop onderin deze pagina. Graag ontvangen wij via info@dikkertjedap.nl ook de volgende documenten:

U HEEFT RECHT OP KINDEROPVANGSTOESLAG

UurtariefUren p/maandOuderbijdrage p/maand voor 2 dagdelen p/week
€ 10,2527€ 276,75

Wanneer u wel in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, vraagt u deze aan bij de Belastingdienst.
U ontvangt van de belastingdienst de toeslag. Deze toeslag dekt een deel van de kosten van de peuterspeelzaal. Het verschil tussen het aan Dikkertje Dap te betalen factuurbedrag en de ontvangen toeslag is uw ouderbijdrage.

Met een proefberekening op www.toeslagen.nl ontdekt u snel wat uw eigen bijdrage zal zijn.
Het uurtarief in 2024 is € 10,25 en het aantal uren per maand is gemiddeld 27 uur.

Deze ouderbijdrage wordt verdeeld over 12 maanden en geldt voor 2 dagdelen. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen over de eerste twee dagdelen.

Toelichting VVE Plaats
Soms vindt het consultatiebureau en/of het zorgteam van de gemeente Almere het belangrijk dat een peuter vaker naar de peuteropvang gaat. Dit noemen we een VVE indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Peuters met een VVE indicatie gaan 4 dagdelen van 4 uur naar de peuterspeelzaal. In dat geval worden een derde en vierde dagdeel geheel door de gemeente betaald.

Hulp nodig?
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het kindercentrum en vragen naar Monique of Anita.

Extra info
Bij een betalingsachterstand mag uw kind niet op de speelzaal komen, totdat de betaling is gedaan. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling tot de officiële opzegdatum.

De kosten van een extra ochtend / middag zijn € 22,50.

Schrijf mijn kind in!